Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

 
Regulamin sklepu

 Regulamin

 

1. Postanowienia ogólne:
1.1. Sklep internetowy działający pod adresem sklep.matroks.pl (dalej Sklep) prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MATROKS Przemysław Polus z siedzibą w Zalasewie przy ulicy Glebowej 28, NIP 782-215-60-45 REGON 634156760.


2. Definicje:
a) Sprzedawca - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MATROKS Przemysław Polus z siedzibą w Zalasewie przy ulicy Glebowej 28, NIP 782-215-60-45 REGON 634156760
b) Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
c) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
d) Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
e)Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
f) Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
g) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
h) Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
i) Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
j) Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
k) Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
l) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

3. Ceny:
3.1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.
3.2. Ceny podawane są w wartościach brutto i netto.
3.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

4. Zakładanie Konta w Sklepie:
4.1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
4.2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
4.3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@matroks.pl lub pocztą na adres P.W. Matroks, ul. Glebowa 28, 62-020 Zalasewo.

 

5. Zamówienia:
5.1.Przyjęcie zamówienia.
Zamówienia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie sklep.matroks.pl. Klient jest zobowiązany podać pełne i prawidłowe dane niezbędne do właściwej realizacji zamówienia.
Po złożeniu zamówienia, Klient dostaje e-mailem informację zwrotną z potwierdzeniem zamówienia. E-mail zawiera link, który należy kliknąć, aby potwierdzić zamówienie.
5.2. Realizacja zamówienia:
5.2.1.Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili zaksięgowania przelewu opłacającego zamówienie na konto Sklepu oraz:

 • jeśli otrzymamy informacje dotyczącą nadruku lub informację o jego braku,
 • jeśli projekt nadruku zostanie zaakceptowany drogą mailową (akceptacja powinna być skierowana na na adres e-mail z którego Klient otrzymał projekt).

b) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (za pobraniem) - po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia oraz

 • jeśli otrzymamy informacje dotyczącą nadruku lub informację o jego braku,
 • jeśli projekt nadruku zostanie zaakceptowany drogą mailową (akceptacja powinna być skierowana na na adres e-mail z którego Klient otrzymał projekt).

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
5.2.2 Projekty graficzne:
a) W przypadku jeśli drukarnia przygotowuje projekt graficzny na życzenie Klienta, Klient zobowiązuje się do dokładnego sprawdzenia projektu pod kątem merytorycznym, stylistycznymi i ortograficznym. Druk odbywa się dopiero po pisemnej akceptacji Klienta. W związku z tym drukarnia nie odpowiada za błędy w druku.
b) Klient gwarantuje, że materiały przekazane drukarni w postaci elektronicznej są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania i urządzeń komputerowych.
c)Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac oraz materiałów przekazanych drukarni, niezbędnych do wykonania projektów na jego zlecenie (w szczególności za wszelkie naruszenia autorskich praw majątkowych i innych praw osób trzecich).
5.3. Czas realizacji zamówienia:

Każde zamówienie ma swój indywidualny czas realizacji, który podany jest w informacjach na stronie produktu. Jeżeli zostanie zamówiona większa liczba produktów, czas wysyłki całego zamówienia jest dopasowany do produktu o najdłuższym czasie wysyłki. Można zrealizować zamówienie etapami - w tym celu należy skontaktować się z Sklepem lub wpisać odpowiednią adnotację w uwagach do zamówienia.
5.4. Zmiany w zamówieniu:
Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub je anulować do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia (po akceptacji projektu, nie ma możliwości zmiany, ani anulowania zamówienia).
5.5. Formy płatności:
a) Przelew bankowy na konto Sklepu: 80 1020 4027 0000 1102 0042 9233 (w tytule należy podać numer zamówienia),
b) Przelew internetowy za pośrednictwem systemu PayU,
c) Pobranie, należność pobiera pracownik firmy kurierskiej.
5.6. Dostawa:
5.6.1. Formy dostawy:
a) kurier.
Po dodaniu produktów do koszyka, w koszyku pokazują się koszty dostawy.
5.6.2. W przypadku gdy Klient nie odbierze przesyłki lub gdy wróci ona do nas z powodu podania przez klienta niedokładnego/niepełnego adresu, ponowna wysyłka tego samego zamówienia będzie możliwa jedynie przy płatności z góry na konto, z uwzględnieniem kosztów zwrotu i ponownej wysyłki. W przypadku nieuiszczenia tych kosztów, kolejne zamówienia w naszym sklepie będą możliwe tylko przy płatności z góry.

 

6. Reklamacje:
Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 2 lata (rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców) Czas na reklamację dla przedsiębiorców to 14 dni od daty otrzymania towaru.
6.1. Zgłoszenie reklamacji:
a) Wszelkich zgłoszeń reklamacyjnych z tytułu Klient może dokonać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@matroks.pl lub pocztą na adres P.W. Matroks, ul. Glebowa 28, 62- 020 Zalasewo.
b) Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu Klienta,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • numer zamówienia,
 • kompletny przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

c) W zgłoszeniu dokonywanym w ramach rękojmi jednoznaczne powinno być określone czego domaga się Klient oraz opisanie na czym polega zgłaszana wada.
d) Kwestionowany towar musi być wysłany na adres P.W. Matroks, ul. Glebowa 28, 62-020 Zalasewo.
Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.
6.2. Rozpatrzenie reklamacji:
a) Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, informując, czy żądanie reklamacyjne uznajemy czy nie,
b) Brak odpowiedzi w tym terminie (14 dni) oznacza, że uznaliśmy Państwa roszczenie za uzasadnione.

 

7. Odstąpienie od umowy:
7.1.Prawo odstąpienia od umowy:
a) W przypadku zawarcia umowy na odległość (tj. poprzez naszą stronę internetową),Klient będący Konsumentem (w rozumieniu kodeksu cywilnego), ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru,
b) Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb).
7.2. Zgłoszenie odstąpienia od umowy:
a) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Matroks Przemysław Polus, ul. Glebowa 28, Zalasewo o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. poprzez:

 • wysłanie wiadomości e-mail z treścią oświadczenia na adres zwroty@matroks.pl (konieczne podanie: nr zamówienia, daty zamówienia, jaki towar jest zwracany),
 • przesłanie oświadczenia na papierze, w paczce, razem ze zwracanym towarem.

Klient może skorzystać ze wzoru formularza zwrotu, jednak nie jest to obowiązkowe.
b) Zwracany towar należy odesłać na adres: P.W. Matroks, ul. Glebowa 28, 62-020 Zalasewo z dopiskiem ZWROT dla łatwiejszej identyfikacji przesyłki. Klient odsyła towar na swój koszt,
c) Klient otrzyma potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
7.2. Skutki odstąpienia od umowy:
a) W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy,
b) Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem:

 • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

c) Towar należy niezwłocznie odesłać lub przekazać nam, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od umowy:

 • Termin jest zachowany jeżeli Klient odeśle towar przez upływem 14 dni,
 • Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru,
 • Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7.3. Brak prawa do odstąpienia od umowy
Informujemy, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:(Według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38)).
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

8. Dane osobowe:
8.1 Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem Sklepu jest Matroks Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemysław Polus z siedzibą w Zalasewie, adres: ul. Glebowa 28, 62-020 Zalasewo.
8.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu gromadzone są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
8.3.Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
c) dane osobowe mogą być przekazywane, firmom świadczącym usługi dla Sklepu w celu realizacji zamówienia między innymi firmie księgowej, firmie świadczącej usługi hostingu
8.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
8.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

9. Postanowienia końcowe:
9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
9.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl